logo

Rent Connected กับงาน Government Procurement Transformation

        Rent Connected ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน Government Procurement Transformation ในวันที่ 27-28 กันยายน 2561 ณ. ฮอลล์ 5 และ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อคข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐเพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของผู้คนในประเทศ จะเป็นโอกาสเริ่มเต้น ให้หน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจเริ่มเต้นได้เกิดการซื้อขายบริการ กระตุ้นให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง และเพิ่มการลงทุนจากภาครัฐในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์และบริการของสตาร์ทอัพที่พร้อมให้บริการสำหรับภาครัฐ ประมาณ 70 ธุรกิจสตาร์อัพ ใน 7 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 

1. การพัฒนากำลังคนภาครัฐและการสื่อสารนโยบายสาธารณะ 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมวัฒนธรรมและพื้นที่เรียนรู้ 
3. การบริการสาธารณูปโภค 
4. การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 
5. รัฐบาลดิจิตอล 
6. ความมั่นคงการป้องกันประเทศ 
7. การพัฒนาตลาดในประเทศ พร้อมให้บริการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาครัฐกับสตาร์ทอัพ 

      งานนี้นอกจากจะแสดงนวัตกรรมแล้วยังจะให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐพร้อมการสนับสนุนจากภาครัฐแก่สตาร์ทอัพ การแข่งขัน GOV Tech Solution Award ที่จะชิงเป็นหนึ่งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกับรัฐบาล การแข่งขันและสร้าง Solution เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยสตาร์ทอัพมืออาชีพที่มีความสนใจอยากนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 
1. Digital Government และ 
2. Each of doing Business และ 
3. Public Services government events

Contact

Tel:   080-549-5491

E-mail: [email protected]

Add Line: เพิ่มเพื่อน