เช่ารถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เช่ารถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สำหรับการเช่ารถผ่าน Rentconnected.com ท่านจะต้องมี เอกสารดังนี้
1. บัตรเครดิต ซึ่งต้องมีวงเงินเพียงพอสำหรับค่ามัดจำ (สามารถใช้บัตรเครดิตของ ผู้ร่วมทางได้) 
2. ต้องมีใบอนุญาติขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ผู้ขับสำรองทุกท่าน ก็ต้องมีใบอนุญาติขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุเช่นกัน สำหรับชาวต่างชาติต้องมี International Driving License 
3. หนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (ผู้เช่าต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป) 
4. ใบรับรองการจอง (เวาเชอร์) ที่ยืนยันการชำระเงินค่าเช่ารถ หรือ E-Voucher ที่แสดงได้จาก แอพพลิเคชั่น  

* กรณีท่านที่ ไม่มีบัตรเครดิต การเช่ารถ ท่านต้องมีเอกสาร ดังนี้ ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ หรือ สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน กรุณาติดต่อ LINE ID : @rentconnected หรือโทร 080 549 5491 สำหรับสอบถามถึงบริษัทรถเช่าที่รับมัดจำด้วยเงินสด 

ทั้งนี้แต่ละบริษัทรถเช่า อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดการเช่ารถ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อความแน่นอน โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงของแต่ละบริษัทรถเช่าให้ชัดเจนที่ www.rentconnected.com  
#บริการ เช่ารถรับจองรถเช่า จากผู้ให้บริการรถเช่าทั่วประเทศ

เช่ารถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

Contact

Tel:   080-549-5491

E-mail: [email protected]

Add Line: เพิ่มเพื่อน