Posts Taggedรับสิทธิ 1000 บาท

มาตรการชิมช้อปใช้ วิธีใช้สิทธิ 1000 บาท เพื่อเที่ยวทั่วไทยผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ แถมขอรับเงินคืน (Cash Back) 15% ได้ในทีเดียว