บริการ รับ-ส่ง ไปฉีดวัคซีน จาก Rent Connected

driver for bvaccine

บริการ รับ-ส่ง ไปฉีดวัคซีน จาก Rent Connected ราคารวม 600 บาท
ปรึกษา ทีมงานทำการจองได้ที่นี่ https://lin.ee/f0aRHOE

รายละเอียดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เป็นดังนี้

1. บริการรับและส่งถึงบ้านราคา 600 บาท (ระยะทางรวมไม่เกิน 30 กิโลเมตร) 
2. บริการรอระหว่างลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีน (3 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ลูกค้าถึงสถานที่ฉีดวัคซีน)
3. สำหรับค่าทางด่วนและค่าที่จอดรถไม่ได้รวมอยู่ในแพคเกจ(หากมีลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)
4. หากเกินจากระยะทางที่ให้บริการ 30 กิโลเมตร จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาอยู่ที่ กิโลเมตรละ 10 บาท 
5. หากเกินจากเวลาที่รอ 3 ชม. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ที่ ชั่วโมงละ 100 บาท
6. เวลาให้บริการตั้งแต่ 9.00น. – 16.00น. และทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน