งาน DIGITAL TOURISM UNBOXED ยกระดับท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล

เสวนา

งาน DIGITAL TOURISM UNBOXED ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ได้ช่วยเปิดโลกการท่องเที่ยวแก่บรรดาผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและคนท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายหัวข้อ กิจกรรมเวิร์กชอปที่จะมาช่วยติดอาวุธดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจแบบจัดเต็มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึง Digital Tourism Tech Showcase การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวแบบเต็มระบบจากผู้ประกอบการ Travel Tech ชั้นนำมากกว่า 30 ราย ทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนช่วยพลิกฟื้นและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล พร้อมเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระยะถัดไป โดย ดีป้า ประเมินว่าจะมีผู้สนใจร่วมงานทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

Rent Connected โดยนาย ชาญชัย เลิศบัณฑรกุล ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Low Carbon Mobility in Global Trend ในงาน DIGITAL TOURISM Unboxed ร่วมเวทีกับ Startup อย่างเช่น Haupcar and Muvmi

ชาญชัย เลิศบัณฑรกุล
เสวนา

ขณะที่ นายณัฐเศรษฐ กล่าวว่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX ได้รับการออกแบบระบบให้มีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการใช้เทคโนโลยี AI ประมวลผล ค้นหาแนวโน้ม ความชอบ และความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และต่อหน่วยงานรัฐในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพ

ล่าสุด ดีป้า และ ทราวิซโก เทคโนโลยี ได้ต่อยอดการใช้งาน ThailandCONNEX ด้วยการเปิดตัว Utility Token โดยใช้ระบบสะสมแต้มออนไลน์ เสริมศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ควบคู่ไปกับการกระตุ้นการใช้ ThailandCONNEX เป็นเครื่องมือการตลาดดิจิทัลในการสร้างระบบสะสมแต้มของตนเองโดยไม่ต้องว่าจ้างนักพัฒนาระบบ สามารถบริหารจัดการการสะสมแต้มผ่านแคมเปญการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งดึงดูดการกลับมาซื้อซ้ำ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Co-creation) กับผู้ประกอบการรายอื่น