รวม ที่เที่ยว ร้อยเอ็ด วัดน่าเที่ยว จุดเช็คอินน่าถ่าย คาเฟ่น่าโดน อาหารน่าทาน

slow bar cafe

ร้อยเอ็ด จังหวัดทางภาคอีสานตอนบน ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตอันเรียบง่าย เหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ เติมพลังกายและใจ เราได้รวม ที่เที่ยว ร้อยเอ็ด มาให้แบบจุกๆ

1. มหาเจดีย์ชัยมงคล

มหาเจดีย์ชัยมงคล: สัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บนยอดเขาภูผาม่าน เป็นองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ มีความกว้าง ยาว และสูง อย่างละ 101 เมตร รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่บนยอดภูเขาเขียว แนวเทือกเขาภูพาน สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม 

มหาเจดีย์ชัยมงคล

2. เจดีย์มหามงคลบัว

เจดีย์มหามงคลบัว: ตั้งอยู่ตำบลหนองแวง เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ “พระธรรมวิสุทธิมงคล” หรือ “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นเจดีย์เดียวที่ได้รับอนุญาตให้สร้างจากหลวงตามหาบัว ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้มาดูการถมที่ วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวท่านเองโดยมีวัตถุประสงค์ให้เจดีย์แห่งนี้เป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะและปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ลักษณะเป็นเจดีย์สีทองตั้งเด่นสง่ากลางสวน มีสระน้ำรายล้อมด้านหน้าและด้านข้างเจดีย์ บริเวณโดยรอบร่มรื่น เจดีย์แบ่งเป็น 4 ชั้น 

เจดีย์มหามงคลบัว

3. วัดประชาคมวนาราม

ณ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งตระหง่าน “เจดีย์หินทราย” สิ่งมหัศจรรย์ที่งดงามไม่เหมือนใคร โดดเด่นด้วยองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่สีเหลืองทองอร่าม สร้างจากหินทรายธรรมชาติทั้งหลัง จำลองแบบการก่อสร้างมาจาก “บุโรพุทโธ” ปูชนียสถานอันเลื่องชื่อของอินโดนีเซีย

สัมผัสพุทธศิลป์อันวิจิตร

เจดีย์หินทรายแห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางศาสนา แต่เปรียบเสมือนงานศิลปะล้ำค่าที่รอให้คุณมาสัมผัส บนองค์พระเจดีย์ประดับประดาด้วยภาพแกะสลักหินทรายอย่างประณีต บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก เรื่องราวอันทรงคุณค่าทางศีลธรรม

ความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่

การก่อสร้างเจดีย์หินทรายแห่งนี้ เกิดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี พรรษา 60 ของพระเทพวิสุทธิมงคล “หลวงปู่ศรี มหาวีโร” ด้วยแรงศรัทธาอันเปี่ยมล้นของเหล่าศิษยานุศิษย์ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถวายเป็นอนุสรณ์แห่งความสมัครสมานสามัคคี สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงปู่ศรี

ความท้าทายและความสำเร็จ

การก่อสร้างเจดีย์หินทรายนี้ เปรียบเสมือนการทดสอบกำลังใจและความศรัทธา ด้วยความมุ่งมั่นของเหล่าศิษยานุศิษย์ ทำงานกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืน ใช้เวลาเพียง 2 ปี เท่านั้น องค์เจดีย์อันยิ่งใหญ่ก็สำเร็จลุล่วง

เจดีย์หินทราย ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา แต่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความศรัทธา ความสามัคคี และความมุ่งมั่น รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวเอง

ข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติม

 • เจดีย์หินทราย มีรูปทรงแปดเหลี่ยม กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร (ตามชื่อจังหวัด) สูง 109 เมตร แบ่งเป็น 7 ชั้น
 • ตกแต่งด้วยหินทรายธรรมชาติ จากปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ภายในองค์เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย

4. วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม ตั้งอยู่บนถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เดิมชื่อ วัดหัวรอ โด่งดังจาก พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูงจากพระบาทถึงยอดเกศ 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมดรวมฐาน 67 เมตร 85 เซนติเมตร ด้านหลังองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ใต้ฐานองค์พระจัดเป็นพิพิธภัณฑ์

หลวงพ่อใหญ่ เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี อุทยานพุทธประวัติ ศูนย์งานพระธรรมทูต โรงเรียนปริยัติธรรม และ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองเคารพสักการะ

จุดเด่นของวัดบูรพาภิราม:

 • พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี: พระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 • อุทยานพุทธประวัติ: แหล่งเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
 • ศูนย์งานพระธรรมทูต: สถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • โรงเรียนปริยัติธรรม: สถานศึกษาอบรมพระภิกษุสามเณร
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองเคารพสักการะ

วัดบูรพาภิราม จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาสักการะพระพุทธรูป เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น

5. วัดป่าโนนสวรรค์

วัดป่าโนนสวรรค์ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ บนเทือกเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างขึ้นจากนิมิตของ พระครูจันทสุวรรณคุณ (หลวงปู่คำปั่น จันทฺโชโต) อดีตเจ้าอาวาส

เอกลักษณ์อันโดดเด่น ของวัดแห่งนี้คือ การตกแต่งที่แปลกตาและสวยงาม เจดีย์ประธานหลายชั้นประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

ซุ้มประตูวัด ประดับด้วยรูปปั้นเต่ายักษ์สองตัว ที่สื่อถึงอิทธิพลทางศิลปะจากขอมและอินเดีย

การเดินทาง

 • จากตัวเมืองร้อยเอ็ด มุ่งหน้าสู่ อำเภอธวัชบุรี และ อำเภอเสลภูมิ บนถนนหลวงหมายเลข 23
 • ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
 • สังเกตป้ายบอกทางเลี้ยวขวา
 • จากนั้นขับรถต่ออีกประมาณ 8 กิโลเมตร

6. วัดกลางมิ่งเมือง

ตั้งตระหง่านบนเนินดินใจกลางเมืองร้อยเอ็ด วัดมิ่งเมืองร้อยเอ็ด หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดพระธาตุหนองแวง เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนการก่อตั้งเมืองร้อยเอ็ด ภายในวัดประกอบไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโบราณวัตถุมากมาย ให้ผู้คนได้มาสักการะและศึกษาประวัติศาสตร์

อุโบสถอันงดงาม โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย ภายในประดิษฐานพระประธานคือ “พระพุทธมิ่งเมือง” พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองมานาน

พิธีกรรมอันเก่าแก่ ในอดีตวัดมิ่งเมืองเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม บนผนังรอบพระอุโบสถประดับประดาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวพุทธประวัติ เป็นงานศิลปะที่งดงามและทรงคุณค่า

ศูนย์กลางการศึกษา วัดมิ่งเมืองยังมีโรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ เป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมและสอบธรรม ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน

เชิญชวนนักท่องเที่ยว วัดมิ่งเมืองเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและสักการะได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่น ศึกษาประวัติศาสตร์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ที่นี่

7. วัดบ้านสนามชัย

วัดบ้านสนามชัย อาจจะแตกต่างจากวัดทั่วไปเล็กน้อย เพราะที่นี่ไม่มีโบสถ์ ศาลาการเปรียญ หรือแม้แต่เมรุ สถานที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นเพียงอาคารชั่วคราว สร้างแบบเรียบง่าย แต่ทว่ากลับดึงดูดญาติโยม ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ให้เข้ามาฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่เสมอ

สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้โดดเด่นไม่เหมือนใคร นั่นคือ “นิทรรศการถาวรพุทธประวัติหุ่นขี้ผึ้ง” นิทรรศการสุดพิเศษที่จำลองเรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจ้า ผ่านหุ่นขี้ผึ้งอันประณีตงดงาม

นอกจากหุ่นขี้ผึ้งแล้ว ยังมีภาพวาดที่เกี่ยวข้อง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ล้วนเป็นผลงานการปั้นของหลวงพ่ออุดมทรัพย์ พระลูกวัด และชาวบ้านสนามชัยและใกล้เคียง ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

วัดบ้านสนามชัย จึงเปรียบเสมือนอัญมณีแห่งชุมชน ที่เปิดประตูต้อนรับผู้แสวงหาความสงบ ผ่านกิจกรรมปฏิบัติธรรมอันเรียบง่าย และสัมผัสกับงานศิลปะอันงดงาม บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ

8. หอโหวด ๑๐๑

หอโหวด ๑๐๑: จุดชมวิวเมืองร้อยเอ็ดแบบ 360 องศา ตั้งอยู่บนยอดเขาภูผาม่าน สูงจากพื้นดินประมาณ 101 เมตร เทียบเท่ากับตึก 35 ชั้น ภายในประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เมือง หอพระ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านสินค้าที่ระลึก

หอโหวด ๑๐๑

9. บึงพลาญชัย

บึงพลาญชัย: บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิว และเล่นกีฬาทางน้ำ

ตั้งอยู่ที่ ถนนพลาญชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 17000 เปิดให้เข้าชม: 05.00-21.00 น. สิ่งน่าสนใจภายในบึง:

 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 • พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่กลางสวนดอกไม้
 • พานรัฐธรรมนูญ
 • นาฬิกาดอกไม้
 • ภูพลาญชัย (น้ำตกจำลองและรูปปั้นสัตว์)
 • สนามเด็กเล่น
 • สวนสุขภาพ

10. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดแสดงปลาและสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ มีส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วย ตู้ปลาขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในผนังรอบๆ อาคาร จำนวน 24 ตู้ ช่วงตรงกลางของอาคาร เป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ 1 ตู้ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมอุโมงค์แก้วผ่านกลางตู้สำหรับให้ผู้เข้าชมเดินชมได้อย่างใกล้ชิดและรอบทิศทาง

เวลาทำการ:

 • ปิดทำการทุกวันจันทร์
 • วันอังคาร-อาทิตย์: 8:30 น. – 16:30 น.

11. Street Art ร้อยเอ็ด

Street Art ร้อยเอ็ด: ภาพวาดบนผนังทั่วเมืองร้อยเอ็ด สะท้อนเรื่องราว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น

จุดเด่นของ Street Art ร้อยเอ็ด:

 • เป็นภาพวาดสตรีทอาร์ตที่ยาวที่สุดในภาคอีสาน
 • ผลงานศิลปะจากศิลปินหลากหลายสไตล์
 • สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นของร้อยเอ็ด
 • เหมาะสำหรับการถ่ายรูป
 • เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

นอกจาก Street Art ร้อยเอ็ดแล้ว ยังมีภาพวาดสตรีทอาร์ตสวยๆ น่าสนใจอีกหลายแห่งในร้อยเอ็ด เช่น:

 • กำแพงวัดบูรพาราม
 • ซอยหลังโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • ถนนสันติสุข

12. OTOP ร้อยเอ็ด

OTOP ร้อยเอ็ด: แหล่งรวมสินค้าหัตถกรรม ของฝาก ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์จากชุมชน

สินค้า OTOP ร้อยเอ็ด มีความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ดังนี้

1. ผ้าไหม ผ้าฝ้าย: ร้อยเอ็ด ขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอด้วยมือ เนื้อนุ่ม ลื่น เย็นสบาย เหมาะกับอากาศร้อน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม เช่น ผ้าห่ม ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อผ้า

2. ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา: สินค้าแปรรูปจากผักตบชวา เช่น กระเป๋า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ตกแต่งบ้าน มีความทนทาน สวยงาม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เครื่องจักสานจากไม้ไผ่: ร้อยเอ็ด มีไม้ไผ่จำนวนมาก นำมาจักสานเป็น ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ตะกร้า กระเป๋าสาน เก้าอี้ โต๊ะ

4. สินค้าจากดินเผา: ร้อยเอ็ด มีแหล่งดินเผาชั้นดี ผลิตเป็น เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก ลวดลายสวยงาม ใช้งานได้จริง

5. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว: ข้าวของร้อยเอ็ด มีความหอม อร่อย นำมาแปรรูปเป็น ข้าวเกรียบ ข้าวพอง ขนมข้าวมือ ข้าวกล้องงอก

6. สินค้าจากไม้: ร้อยเอ็ด มีไม้เนื้อแข็ง นำมาผลิตเป็น เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน แกะสลักลวดลายสวยงาม

7. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร: ร้อยเอ็ด มีสมุนไพรหลากหลาย นำมาผลิตเป็น ยาหม่อง ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง สบู่

8. อาหารแปรรูป: ร้อยเอ็ด มีอาหารแปรรูป ปลอดภัย เก็บไว้ทานได้นาน เช่น แหนมเนือง หมูฝอย แหนมหมู ไส้กรอกอีสาน

9. ของที่ระลึก: ร้อยเอ็ด มีของที่ระลึก เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น เช่น พระพุทธรูป ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องประดับ

แหล่งช้อปปิ้งสินค้า OTOP ร้อยเอ็ด

 • โอท๊อปซิตี้ร้อยเอ็ด: ศูนย์รวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุด สินค้าหลากหลาย สะดวกครบครัน https://www.facebook.com/OTOPCITYROIET/
 • ศูนย์รวมสินค้าโอท็อป: สินค้า OTOP ราคาไม่แพง สะดวก https://www.facebook.com/OTOPCITYROIET/
 • ผลิตภัณฑ์OTOP: ร้านค้าส่งผลิตภัณฑ์ความงาม สินค้า OTOP หลากหลาย https://www.facebook.com/otoproietshop/

นอกจากนี้ ยังมีสินค้า OTOP น่าสนใจอีกมากมาย หาซื้อได้ที่ ตลาดชุมชน แหล่งผลิต หรือ งานแสดงสินค้า OTOP ต่างๆ

13. ผากิ่วลม

ผากิ่วลม ตั้งอยู่ใน สวนพฤกษศาสตร์ดงมะอี่ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจุดชมวิวที่โด่งดังขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ โดดเด่นด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะ วิวพระอาทิตย์ขึ้น ที่อลังการ ท้องฟ้าสีทองอร่ามตัดกับภูเขาเขียวขจี อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศบริสุทธิ์

กิจกรรมที่ผากิ่วลม:

 • ชมวิว: จุดชมวิวผากิ่วลม สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขา ป่าไม้ และท้องฟ้าได้กว้างไกล โดยเฉพาะ วิวพระอาทิตย์ขึ้น ที่สวยงามมาก
 • กางเต็นท์: บริเวณผากิ่วลมมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ นักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มาเองหรือเช่าเต็นท์ที่นี่ได้
 • เดินป่า: มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาที
 • ถ่ายรูป: ผากิ่วลมเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย โดยเฉพาะ จุดชมวิวผาตะวัน ที่สามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินได้

14. ผาหมอกมิวาย

ผาหมอกมิวาย ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ำทิพย์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ขึ้นชื่อเรื่อง ทะเลหมอกยามเช้า อากาศบริสุทธิ์ ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ถ่ายรูป

กิจกรรมที่ผาหมอกมิวาย:

 • ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า
 • เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กม. และ 3 กม.
 • กางเต็นท์พักแรม
 • เที่ยวชมน้ำตกถ้ำโสดา
 • สักการะพระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล

สิ่งที่ควรทราบ:

 • ผาหมอกมิวาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 60 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก ถนนลาดยาง
 • นักท่องเที่ยวควรเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเดินป่า
 • ควรแต่งกายสุภาพ มิดชิด ใส่รองเท้าที่เหมาะกับการเดินป่า
 • เตรียมยาประจำตัว ไฟฉาย น้ำดื่ม และอาหารว่าง
 • รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ

การเดินทาง:

 • จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ไปยังจังหวัดขอนแก่น
 • จากขอนแก่น ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ไปยังอำเภอหนองพอก
 • จากอำเภอหนองพอก ใช้ทางหลวงหมายเลข 2134 ไปยังบ้านท่าสะอาด
 • เลี้ยวซ้าย ไปยังสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ำทิพย์ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

เบอร์โทรศัพท์:

 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ำทิพย์ : 0 4357 9242

15. Wali Land Garden Cafe

Wali Land Garden Cafe: คาเฟ่สไตล์ฟาร์ม บรรยากาศร่มรื่น มีมุมถ่ายรูปสวยๆ อาหารและเครื่องดื่มอร่อย เปิดให้บริการทุกวัน 9.00 น. – 17.00 น.

Wali Land Garden Cafe

ติดตาม fanpage ได้ที่นี่ Wali Land Garden Cafe

16. Society Roiet

Society Roiet: คาเฟ่สไตล์โมเดิร์น ตกแต่งสวยงาม มีทั้งโซนห้องแอร์และโอเพ่นแอร์ อาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย

ติดตาม fanpage ได้ที่นี่ Society Roiet – coffee bakery bookshop

17. Pa’ Roi Acre

Pa’ Roi Acre: คาเฟ่สไตล์มินิมอล บรรยากาศอบอุ่น เหมาะสำหรับการนั่งทำงาน อ่านหนังสือ หรือพักผ่อนหย่อนใจ

ติดตาม fanpage ได้ที่นี่ Pa’ Roi Acre • ป่า 100 เอเคอร์ 

18. Tree house coffee slow bar 

Tree house coffee slow bar คาเฟ่ลับ กลางสวน พื้นที่นั่งเล่นภายนอกและภายในร้านเยอะมาก พอสมควร

Tree house coffee slow bar

ติดตาม fanpage ได้ที่นี่ Tree house coffee slow bar 

19. SKIPPER GARDEN

SKIPPER GARDEN: คาเฟ่สไตล์สวน บรรยากาศร่มรื่น มีมุมถ่ายรูปสวยๆ อาหารและเครื่องดื่มอร่อย

ติดตาม fanpage ได้ที่นี่ SKIPPER GARDEN

20. Afternoon Bar & Bistro

Afternoon Bar & Bistro: ร้านอาหารและบาร์ บรรยากาศดี เหมาะสำหรับการนั่งชิล ทานอาหาร ฟังเพลง

ติดตาม fanpage ได้ที่นี่ Afternoon Bar & Bistro

21. แอ๋วไข่กระทะ

แอ๋วไข่กระทะ: อาหารเช้ายอดนิยมของร้อยเอ็ด ไข่ดาว ไส้กรอก หมูยอ แฮม โรยหน้าด้วยต้นหอม ผักชี ราดด้วยซอสพริก

ติดตาม fanpage ได้ที่นี่ แอ๋วไข่กระทะ

ตำกระเทย: ส้มตำใส่กระเทียมเจียว รสชาติกลมกล่อม เปรี้ยว เผ็ด หวาน เค็ม ครบรส

22. ก๋วยเตี๋ยวเรือ ชามไม้

ก๋วยเตี๋ยวเรือ ชามไม้: ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ด น้ำซุปเข้มข้น เนื้อเปื่อย ลูกชิ้นอร่อย เสิร์ฟในชามไม้

23. ปากหม้อพุ-พาน

ปากหม้อพุ-พาน: อาหารพื้นเมืองของร้อยเอ็ด แป้งข้าวจ้าว ใส่ไส้หมูสับ กุยช่าย ถั่วงอก ราดด้วยน้ำซอสสูตรเด็ด

ติดตาม fanpage ได้ที่นี่ ปากหม้อพุ-พาน

ร้อยเอ็ด ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และของอร่อยอีกมากมาย รอให้คุณมาสัมผัส อย่าลืมแวะมาเที่ยวร้อยเอ็ดกันนะครับ ใครที่เดินทางไป ร้อยเอ็ด ช่วงเช้า แนะนำให้อ่านต่อลิงค์นี้ อาหารเช้า ร้อยเอ็ด กินร้านไหนดี

Rent Connected มีรถเช่าที่ร้อยเอ็ดให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการรับรถที่สนามบินร้อยเอ็ด หรือรับรถที่ ตัวเมือง สถานที่อื่นๆ นอกสนามบิน เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีร้อยเอ็ด, เทสโก้โลตัส ร้อยเอ็ด