เช่ารถ กับ”ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 ถึง 15 กุมภา 66

shopdeemeekuen
shop dee mee kuen

เช่ารถ กับ”ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 66 จากที่เราเคยแจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับโครงการ ช้อปดีมีคืน ปี 2566 ทาง rent connected มีการออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษีที่เข้าเงื่อนไข กับ ภาครัฐเสมอ มา อย่าลืมขอใบเสร็จ มาด้วยนะครับ หากลืม ก็สามารถขอย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่จองและชำระเงินระหว่าง 1 มกราคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 66 เท่านั้น ท่านจะได้รับสิทธิ์นั้นทันที กับทุกการจอง

ไม่ว่าจะออกใบเสร็จในนามบุคคล หรือในนามบริษัทก็ได้ โดยปรกติแล้ว เร้นท์ คอนเนคเต็ด สามารถออก ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี แบบเต็มรูปแบบอยู่แล้ว หากคุณจะ จองรถเช่า กับผู้ให้บริการรถเช่า โปรดเช็คให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการรถเช่านั้นๆ สามารถออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี แบบเต็มรูปแบบให้ท่านได้

เช่ารถ กับ rentconnected.com ทุกการจอง เราออก ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ได้ปรกติ

ช้อปดีมีคืน 2566

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ เป็นดังนี้

เงินได้สุทธิ 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท

เงินได้สุทธิ 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท

เงินได้สุทธิ 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท

เงินได้สุทธิ 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท

เงินได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท

เงินได้สุทธิ 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท

เงินได้สุทธิตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท