โปรโมชั่นของ Rentconnected

Rentconnected จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย  มอบส่วนลดพิเศษค่า เช่ารถ ให้กับลูกค้า เมื่อเช่ารถ ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้หากลูกค้าไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารดังกล่าว สามารถเลือกลงทะเบียน เพื่อใช้ส่วนลด Promotion Code ได้เช่นกัน

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า iON app

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน 

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทย (KTC)