รุ่นรถที่ต้องการ

บริการที่มากับ การเช่ารถระยะยาว (Operating Lease) มีดังนี้

ประกันการโจรกรรม และ บุคคลที่ 3 ประกันครอบคลุมแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน

รถทดแทนระหว่างซ่อม

การเข้าศูนย์บำรุงรักษาฟรี (Free Service Maintenance) ทุกๆ 10,000 โล หรือ 3 เดือน

ออกใบเสร็จ ใบกำกับเต็มรูปแบบได้


ระยะเวลาที่ต้องการเช่า (จำนวนเดือน หรือปี)

จังหวัดที่ต้องการรับรถ

จุดประสงค์ของการเช่า

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ*

นามสกุล*

เบอร์โทร*

ชื่อบริษัท

รายละเอียดอื่นๆ (หากมี)

Open Line Rentconnected