ขอใบเสร็จเช่ารถ เมื่อเช่ารถกับ Rent Connected

ในกรณีที่คุณ ไม่ได้กรอกรายละเอียด ในขณะ การจองรถเช่า ตามช่องข้างล่างนี้

คุณสามารถ ส่ง รายละเอียด ที่ต้องการเพื่อ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ได้ที่นี่

โดยปรกติแล้ว คุณสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับ ค่าเช่า ได้ 5% (กรณีนิติบุคคล)
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่