รถเช่า สุวรรณภูมิ รับรถที่ไหน?

pick up point at bangkok international airport
pick up point at bangkok international airport
รถเช่า สุวรรณภูมิ

รถเช่า สุวรรณภูมิ รับรถที่ไหน?

สำหรับท่านที่ เช่ารถ รับรถที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ จะสามารถติดต่อรับรถได้ที่บริเวณชั้น 2 สนามบินสุวรรณภูมิ ช่วง Gate7-8 เฉพาะกรณีท่านที่จองรถกับ บริษัทรถเช่า ที่มี เคาเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

ท่านค้องมีเอกสาร อย่างน้อยต่อไปนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง หรือ passport
2. ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่สากล (international driving license)
3. บัตรเครดิตที่ใช้ในการกันวงเงินมัดจำ

บางผู้ให้บริการ จะทำการ ให้บริการผู้เช่า ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เช่ารถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?