เช่ารถรับ มาตรการ ลดหย่อนภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562

หนึ่งในมาตรการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คือ มาตรการลดหย่อนภาษี กลุ่มลดหย่อนเพื่อการท่องเที่ยวทั่วไทย แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ค่าลดหย่อนท่องเที่ยวเมืองหลัก 15,000 บาท และค่าลดหย่อนท่องเที่ยวเมืองรองจำนวน 20,000 บาท และทั้งสองตัวนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท

ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 –  30 มิถุนายน 2562 เฉพาะค่าทัวร์ ค่าที่พักโรงแรม (ที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายพรบ.การโรงแรม) และโฮมสเตย์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว สำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการลดหย่อนภาษี คือ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่มีชื่อของเราอยู่นี่แหละครับ

ค่าเดินทางทั้งหลายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว นอกเหนือจากที่แจ้ง ใช้ไม่ได้นะครับ

และสำหรับคนที่สงสัยว่า 55 จังหวัดเมืองรองมีจังหวัดอะไรบ้าง นครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานี นครนายก หนองคาย สระแก้ว เลย ตาก ตราด เพชรบูรณ์ จันทบุรี มุกดาหาร นครสวรรค์ ราชบุรี สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ พัทลุง ตรัง ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สตูล ชุมพร สุโขทัย สุรินทร์ สกลนคร ลำพูน นครพนม อุตรดิตถ์ ระนอง ลำปาง ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ ชัยน่าน น่าน อ่างทอง มหาสารคาม กำแพงเพชร อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา พะเยา บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร สิงห์บุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และปัตตานี ดังนี้