สนามบินดอนเมือง ให้จอดรถฟรี 4 วัน รับเทศกาลปีใหม่ 2567

Don Mueang Airport
Don Mueang Airport

ข่าวดี! สนามบินดอนเมืองเปิดให้จอดรถฟรีเป็นเวลา 4 วัน เพื่อรับเทศกาลปีใหม่ 2567

  • สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการจอดรถฟรีเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 66 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 67
  • สนามบินจะจัดพื้นที่จอดรถได้สูงสุดถึง 250 คัน และมีรถบริการรับ-ส่งทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชนในช่วงปีใหม่ 2567

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้ดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2567 สำหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม โดยจัดพื้นที่จอดรถระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ซึ่งรองรับรถได้สูงสุดถึง 250 คัน

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสนามบินสามารถนำรถยนต์มาจอดฟรีเป็นเวลา 4 วัน เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อให้สะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ ทดม. ได้จัดเตรียมรถให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสนามบิน ระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น โดยรถจะวิ่งจากด้านหน้าอาคารจอดรถ 5 ชั้น ไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 6 ออกวิ่งทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทดม. ขอความร่วมมือผู้โดยสารเพื่อเวลาเดินทางมาสนามบิน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเส้นทางและตารางเวลาเที่ยวบินเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเดินทาง

แต่หากคุณจะรับรถเช่า ให้คุณไปติดต่อได้ที่ ทางออกขาออกบริเวณประตู 10, 11