ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมสำคัญ และประวัติโดยสรุป

ประเพณีสงกรานต์
ขอบคุณภาพจาก scoop.mthai.com

ประเพณีสงกรานต์

สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีความสวยงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้ “น้ำ” เป็นสื่อในการสร้างสัมพันธไมตรีตามคติโบราณที่สืบทอดกันมาแต่เดิมจนถึงปัจจุบัน วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยปกติกำหนดวันสงกรานต์ไว้ 3 วัน คือ วันมหาสงกรานต์ วันเนา และวันเถลิงศก

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วันมหาสงกรานต์จะตรงกับวันที่ 13 เมษายน แต่กำลังจะเปลี่ยนเป็นวันที่ 14 เมษายน เพราะการคำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร์นั้น วันมหาสงกรานต์จะเลื่อนไป 1 วันทุกๆ 60 ปี

ปฏิทินหลวงในปัจจุบันกำหนดให้วันที่ 13-15 เมษายนเป็นวันเทศกาลสงกรานต์ แต่วันเถลิงศกยังอาศัยการคำนวณอยู่ บางปีจึงเป็นวันที่ 15 เมษายน และบางปีเป็นวันที่ 16 เมษายน

“ประกาศสงกรานต์”

เป็นประกาศของทางราชการอย่างหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุดปีหนึ่ง ๆ จะเปลี่ยนปีนักษัตรเริ่มศักราชใหม่ ทางราชการจะประกาศสงกรานต์ให้ราษฎรได้ทราบ เกี่ยวกับวัน เดือน ข้างขึ้น ข้างแรมในปีต่อไป

ประกาศสงกรานต์มีสารประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของราษฎรหลายเรื่อง เช่น ทำให้ทราบวัน เวลา ขึ้นศักราชใหม่ กำหนดการพระราชพิธีต่าง ๆ การเกิดจันทรุปราคา สุริยุปราคาในบางปี รวมถึงเกณฑ์น้ำฝนที่จะทำนา และวันเริ่มต้นทำนาปลูกข้าว เป็นต้น

ประเพณีสงกรานต์สำคัญอย่างไร?

วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่โบราณ มีความสวยงามเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้น้ำในการเชื่อมสัมพันธไมตรี

สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึงการผ่านการเคลื่อนย้ายย่างขึ้นหรือก้าวขึ้น คือการเข้าสู่ศักราชราศีใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเอง

สงกราน สมัยโบราณเรียกว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเดิมวันที่จัดเทศกาลจะกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันนั้นได้มีการระบุให้วันที่ 13-15 เมษายนเป็นวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นเป็นวันหยุดราชการ

  • วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์
  • วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา
  • วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก

ส่วนกิจกรรมหลัก ๆ ที่ทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็จะเป็นการ

  • ทำบุญตักบาตร
  • ทำบุญอัฐิ
  • การสรงน้ำพระ
  • การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
  • เล่นสาดน้ำคลายร้อนกัน

กิจกรรมสำคัญ เมื่อเยี่ยมผู้ใหญ่ช่วงสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ เป็นวันที่ครอบครัวจะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ลูกหลานที่ทำงานไกลบ้านเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ก็จะเดินทางกลับบ้าน ซึ่งประเพณีสำคัญที่มาคู่กับวันสงกรานต์เสมอก็คือ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนาน เป็นการแสดงถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อ บิดา มารดา ปู่ ย่าตา ยาย ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ โดยผู้น้อยจะขอขมาลาโทษผู้ใหญ่ที่อาจเคยล่วงเกิน พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะทำกันในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์เพียงวันเดียว หรือวันเถลิงศก (วันที่ 15 เมษายน) ซึ่งประเพณีนี้ยังมีความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้

เช่ารถไปต่างจังหวัด

เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทย ถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงนี้ คุณสามารถใช้บริการเช่ารถของ rentconnected.com เพื่อสะดวกต่อการเดินทางของคุณ บริการของเรามีคุณภาพและราคาเหมาะสม โดยเรามีรถเช่าหลากหลายรุ่นและขนาด ให้คุณเลือกตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีบริการด้านการเช่ารถที่สะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งมีผู้ช่วยเหลือที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา ดังนั้นคุณสามารถเช่ารถไปต่างจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างสะดวกสบาย และมั่นใจได้ว่าการเดินทางของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่น

Source: https://www.nlt.go.th/