ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเที่ยวบินเข้า-ออก ตลอด 24 ชม. เริ่ม 1 พ.ย. 66

สนามบินเชียงใหม่

เวลาเปิดเที่ยวบินเข้า-ออก

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) กำลังจะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ด้วยเที่ยวบินแรกหลังเที่ยงคืน คือ สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบิน VZ 822 เส้นทางเชียงใหม่-โอซากา เวลาออกจากทชม. เวลา 00.30 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 (คืนวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ถึงท่าอากาศยานคันไซ (โอซากา) เวลา 07.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

ทชม. ขยายเวลาเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ตามกฎระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ซึ่งมีการประเมินผลกระทบครอบคลุมเวลา 24 ชั่วโมง การขยายเวลาให้บริการเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทชม. กำลังศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับใหม่ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2568 ในระหว่างนี้ จะพิจารณาจัดตารางการบินให้มีผลกระทบน้อยที่สุดกับชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงสนามบิน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศรวมกว่า 150 เที่ยวบินต่อวัน โดยมีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 21,537 คนต่อวัน มีเส้นทางระหว่างประเทศ 18 เส้นทาง เส้นทางภายในประเทศ 12 เส้นทาง โดยมีเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศเช่น ไทเป อินชอน คุนหมิง ปักกิ่ง และฮ่องกง คาดว่าในเดือนเมษายน จะเพิ่มเส้นทางบินตรงเช่น มุมไบและเดลี มีสินค้าทั้งหมดประมาณ 4,328 ตันต่อวัน มี 16 หลุมจอดอากาศยานพร้อมให้บริการ ลานจอดรถกลางแจ้งรองรับได้ 700 คัน อาคารจอดรถรองรับได้ 1,000 คัน มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารประมาณ 8 ล้านคนต่อปี และกำลังศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาต่อไปเพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคนต่อปี เพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติ

Rent Connected ให้บริการเช่ารถที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีมากกว่า 30 สนามบินทั่วประเทศไทย