Blog เช่ารถ l Rent Connected

เช่ารถได้ง่ายกว่า กับ Rent Connected

Tips

ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร

ประกัน ที่มีค่าเสียหายส่วนแรก หรือ CDW ย่อมาจาก (Collision Damage Waiver) ส่วน LDW ย่อมาจาก (Loss Damage Waiver) สรุปคือ เป็น ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก หรือ ประกันอุบัติเหตุ แบบจำกัดความรับผิดชอบ บางคนเรียกว่า ค่าความรับผิดชอบ

กรณีเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีแล้วผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย (บริษัทรถเช่าจะเรียกเก็บจากประกันของคู่กรณีแทน)

ประกันที่มี ค่าเสียหายส่วนแรก เป็นประกันที่มาพร้อมกับการเช่ารถ ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ขับขี่ที่มีชื่ออยู่ในสัญญาการเช่าเท่านั้น ประกันตัวนี้จะลดจากค่าใช้จ่ายจริงในการซ่อมแซมกรณีที่รถเช่าเกิดความเสียหาย ให้เหลือเพียงค่าเสียหายส่วนแรกที่กำหนดขึ้นในสัญญารถเช่า แทนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยจะเสียเฉพาะในกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คุณ สามารถ เลือกซื้อประกันเสริม หรือ SCDW และ ECDW คือ ประกันที่ ไม่มี ค่าเสียหายส่วนแรก SCDW ย่อมาจาก (Super Collision Damage Waiver) ส่วน ECDW (Extra Collision Damage Waiver) ผู้เช่ารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับรถเช่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี 0 บาท ไม่สนใจว่าผู้เช่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด

รถเช่าจากผู้ให้บริการรถเช่า ส่วนใหญ่ของเราจะมีการรวมค่าประกันการโจรกรรม (Theft protection), ค่าประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW – collision damage waiver), ประกันภัยบุคคลที่ 3 (Third party insurance) อยู่แล้ว

#เช่ารถได้ง่ายกว่า จองรถเช่า ล่วงหน้าได้ที่ rentconnected.com
สอบถามโทร 080-549-5491
หรือ แอดไลน์ LINE ID

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *