ทำใบขับขี่สากล ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ทำเสร็จใช้เที่ยวต่างประเทศได้เลย

ใบขับขี่สากล
ใบขับขี่สากล

ในยุคสมัยนี้การเที่ยวด้วยตัวเองเป็นอะไรที่ง่าย และ สะดวกมาก ไม่ว่าคุณจะอยากไปไหน อยากทำอะไรก็แพลนเองได้เลย โดยเฉพาะเที่ยวต่างประเทศ ใน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฯลฯ และด้วยความที่ระบบขนส่งทันสมัย จะซื้อตั๋วจะต่อรถตรงไหนก็ง่าย แถมยังเป็นการได้ลองใช้ชีวิตแบบคนที่่นั่นอีกด้วย และตอนนี้กระแสการเช่ารถเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะการขับรถเที่ยวญี่ปุ่น ก็ฮิตมากขึ้น

คุณจึงจำเป็นต้องมี ใบขับขี่สากล เป็นบัตรอนุญาตอย่างเป็นทางการ ใครอยากรู้ว่าต้องไปทำที่ไหน ทำยังไง เสียค่าทำเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง เราได้รวมข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้ว

ใบขับขี่สากล (International Driving License) คืออะไร

ใบขับขี่สากล มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ใบขับขี่ระหว่างประเทศ” เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ถือสามารถขับขี่ยวดยานได้ในประเทศ/ดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด ซึ่งได้ทำภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน พ.ศ. 2492 กับประเทศไทย จึงถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่ต้องการขับรถยนต์เที่ยวในต่างประเทศ เพราะถ้าหากไม่มีเอกสารนี้ไปแสดงกับบริษัทเช่ารถยนต์ก็จะไม่สามารถรับรถเช่าได้

ใบขับขี่สากล เอาไปใช้ประเทศไหนได้บ้าง กี่ประเทศ

ใบขับขี่สากลจะใช้ได้เฉพาะประเทศที่อยู่ในภาคีในอนุสัญญา ค.ศ. 1949 และประเทศที่ไม่อยู่ในภาคีฯ แต่ยอมรับใบอนุญาตขับขี่สากล ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตขับขี่สากล สามารถใช้ได้ทั้งหมด 105 ประเทศ

ส่วนจะมีประเทศไหนบ้างนั้น เข้าไปดูได้ที่ —> ใบขับขี่สากลสามารถใช้ได้ในประเทศไหนบ้าง

หลักฐานประกอบคำขอ 
1. สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
3. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว (พร้อมฉบับจริง) แล้วแต่กรณี
4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
5. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ถ้าถามว่าทำใบขับขี่สากล จำเป็นต้องอบรบไหม? คำตอบคือ ไม่จำเป็นต้องอบรมหรือทดสอบเพิ่มเติมใดๆ เพียงแค่เป็นผู้ที่มีใบชับขี่รถยนต์แบบ

ขั้นตอนการดำเนินการ 
1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น.) / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่
กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้
 1. ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ 

สถานที่ติดต่อทำใบขับขี่สากล ทำที่ไหน?
– ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
– ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

Rentconnected แอพเดียวเอาอยู่..เปลี่ยนเรื่องเช่ารถให้เป็นเรื่องง่าย แถมได้ราคาดีกว่า
Rentconnected (เร้นท์ คอนเนคเต็ด) เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ค้นหารถเช่า เปรียบเทียบราคารถเช่า และให้บริการจองรถเช่าขับเอง รถเช่าพร้อมคนขับ ทั้งรับ-ส่ง สนามบิน และเหมารายย่อย มุ่งเน้นความง่ายในการหาและจองรถเช่า ซึ่งครอบคลุมถึง 30 สนามบินทั่วไทย และมีมากกว่า 700 จุดรับส่งรถมากถึง 40 จังหวัดทั่วประเทศ

#ขับรถเที่ยวที่ญี่ปุ่น #ขับรถเที่ยวในไทย rentconnected.com
สอบถามโทร 080-549-5491
หรือ แอดไลน์ LINE ID

ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น ขับรถเที่ยวโตเกียว… อ่านต่อได้ที่ :
https://www.rentconnected.com/blogs/driving-in-tokyo/