โครงการหลักสูตร ICT Digital Journey Leadership Program

Rent Connected ขอขอบคุณ บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย NIA และ NSTDA ที่ให้ บริษัท เร้นท์ คอนเนคเต็ด จำกัด ไปเป็นส่วนหนึ่ง กับ ICT Digital Journey Leadership Programโครงการหลักสูตร ICT Digital Journey Leadership Program ซึ่งจัดโดย บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย NIA และ NSTDA มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Digital Mastermind ให้กับผู้บริหารและผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกดิจิทัล เสริมศักยภาพในการแข่งขัน สร้างผู้นำทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน พร้อมต่อกรกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้นำกลุ่มสตาร์ทอัพและอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 ราย ประกอบด้วยหลากหลายสาขา เช่น Business Service, Media Tech, Ag Tech, Food Tech, Med Tech เป็นต้น สำหรับระยะเวลาของหลักสูตรอบรม ICT Digital Journey Program มีทั้งหมด 6 วัน ช่วงวันที่ 16 – 23 ตุลาคม 2562 โดยการอบรมใน 3 วันแรกจัดอบรมที่ประเทศไทย และที่เหลืออีก 3 วัน จัดหลักสูตรที่สำนักงานใหญ่บริษัทหัวเว่ย เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน