ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่

PM 2.5 at Chiang Mai
ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่
ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่

มลพิษที่แทรกซึมเข้าสู่อากาศในพื้นที่เชียงใหม่ยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวล โดยที่หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงขึ้น จากกลุ่มควันไฟป่าที่กำลังกำเนิดอย่างไม่หยุดหยุดในผืนป่าหลายจังหวัดของภาคเหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ได้ออกประกาศให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง จัดระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ในส่วนภารกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมามีค่าเกินค่ามาตรฐาน (อยู่ระหว่าง 112-398 มคก./ลบ.ม.) และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน ตามที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้

PM 2.5 ที่เชียงใหม่

นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ iqair.com รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดการเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก US AQI พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ อยู่อันดับ 1 ของโลก มีค่า 274 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอยู่ในวิกฤติต่อเนื่องทั้งฝุ่นควันหนา ค่ามลพิษยังเกินเกณฑ์มาตรฐานเข้าขั้นอันตราย ครองอันดับ 1 ติดต่อกันกว่าสัปดาห์แล้ว

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง จัดระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ในส่วนภารกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมามีค่าเกินค่ามาตรฐาน (อยู่ระหว่าง 112-398 มคก/ลบ.ม) และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้ออกประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หากสถานการณ์ฝุ่นละอองยังไม่คลี่คลาย จะได้ออกประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป

หากคุณมีความจำเป็นที่จะเช่ารถที่เชียงใหม่ สามารถจองล่วงหน้าได้ที่ rentconnected.com