ชิมช้อปใช้ ใช้ที่ไหนได้บ้าง

ชิมช้อปใช้ ใช้ที่ไหนได้บ้าง คุณสามารถค้นหา ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้ หรือ สอบถามได้ที่ร้านค้า

ใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ชำระค่าสินค้าและบริการ
ชำระค่าสินค้าและบริการได้เฉพาะกับร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เท่านั้น
ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 62

G-Wallet 1 รัฐบาลสนับสนุนวงเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน ให้แก่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ในจังหวัดท่องเที่ยวที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน โดยวงเงินดังกล่าวจะใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ

ทั้งนี้ G-Wallet 1 สามารถใช้กับร้านค้าที่สมัคร เช่น ที่พักโรงแรม ร้านยา ร้านทอง เช่ารถ ดูหนัง มือถือ ซ่อมรถ สปา

G-Wallet 2 กรณีที่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เติมเงินของตนเองในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และใช้ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ โดยหากเป็นการจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักรวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ที่กำหนด ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของตนเอง ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) โดยจะจ่ายเงินชดเชยคืนในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ภายในเดือนธันวาคม 2562

ทั้งนี้ G-Wallet 2 สามารถใช้กับร้านค้าที่สมัคร เช่น สปา เช่ารถ ค่าบริการนำเที่ยว เน้นว่าเป็น สินค้าหรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น

ตั๋วเครื่องบิน ใช้ไม่ได้ เนื่องจาก มีการชำระที่ หนึ่ง ไปใช้บริการอีกที่หนึ่ง

G-Wallet 2 ใช้ได้ทุกจังหวัด ที่ไม่ใช่จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน