วิธีใช้สิทธิ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

เป๋าตัง

วิธีใช้สิทธิ 1000 บาท เพื่อเที่ยวทั่วไทยผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ แถมขอรับเงินคืน (Cash Back) 15% ได้ในทีเดียว

วิธีสมัครเป๋าตัง หลังลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ชิมช้อปใช้ และได้รับ SMS ยืนยันผลการเข้าร่วมแล้ว แต่คุณก็ยังไม่ได้เงินทันที เพราะสิทธินี้คุณต้องลงแอปเป๋าตังด้วย ซึ่งเป็นแอป e-wallet หรือกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ซื้อสินค้า และชำระเงินด้วยแอปเป๋าตัง บนมือถือสแกนกับทางร้านค้าต่างๆ ซึ่งแอปนี้ต่างจากแอป e-wallet ทั่วไป เพราะแอปเป๋าตัง คือ G-Wallet (กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ) นั่นเอง ใช้ได้ทุกธนาคาร

หลังจากที่คุณได้รับสิทธิ์ยืนยัน SMS จาก การสมัคร โครงการ ชิม ช้อป ใช้ (
ชิมช้อปใช้.com)

ดาวน์โหลดแอป เป๋าตัง ผ่านทาง App Store หรือ Play Store แล้วเปิดแอปเป๋าตัง แล้วเลือกที่ G-Wallet เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิชิมช้อปใช้ 1,000 บาท หรือ รับเงินคืน 15%

เป๋าตัง

ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้ของภาครัฐจะต้องใช้สิทธิ 1,000 บาทผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยเงิน 1,000 บาทจะหมดอายุภายใน 14 วัน หากใช้ไม่ทันที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิคืนทันทีเพื่อนำไปให้ผู้ที่รอการใช้สิทธิรายต่อไป ที่สำคัญเงิน 1,000 บาทไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

สิทธิต่อที่ 1 : รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท
สิทธิต่อที่ 2 : รับเงินชดเชยคืน 15% (Cash Back)

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ใน 2 ส่วน เพื่อใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนี้

G-Wallet 1 รัฐบาลสนับสนุนวงเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน ให้แก่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ในจังหวัดท่องเที่ยวที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน โดยวงเงินดังกล่าวจะใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ

G-Wallet 2 กรณีที่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เติมเงินของตนเองในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และใช้ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ โดยหากเป็นการจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักรวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ที่กำหนด ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของตนเอง ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) โดยจะจ่ายเงินชดเชยคืนในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ภายในเดือนธันวาคม 2562

การใช้สิทธิ จะต้องเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

หากเริ่มใช้สิทธิ G-Wallet 1 จะสามารถใช้สิทธิ G-Wallet 1 ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ไม่จำเป็นต้องใช้หมดในทีเดียว

หากเริ่มใช้สิทธิเฉพาะ G-Wallet 2 จะสามารถใช้สิทธิ G-Wallet 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เริ่มใช้ G-Wallet ไหนก่อนก็ได้

หากไม่เริ่มใช้สิทธิทั้ง G-Wallet 1 และ 2 จะถูกตัดสิทธิทั้ง 2 สิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้อีก

ชิมช้อปใช้ ใช้ที่ไหนได้บ้าง

rentconnected.com
#เช่ารถได้ง่ายกว่า #rentconnected วิธีใช้สิทธิ 1000 บาท