10 อันดับจังหวัดและเมืองยอดฮิต ที่ถูกค้นหาใน Google Search มากที่สุดในปี 2566

Bangkok_city

จังหวัดและเมืองยอดฮิต ที่ถูกค้นหาใน Google Search มากที่สุดในปี 2566

จากผลการค้นหาของ Google ประเทศไทย ประจำปี 2566 พบว่า คนไทยให้ความสนใจในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 10 อันดับจังหวัดและเมืองยอดฮิตที่ถูกค้นหามากที่สุดในปีนี้ มีดังนี้

หมวดสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. เกาะกระดาน
 3. ชลบุรี
 4. หัวหิน ชะอำ
 5. กาญจนบุรี
 6. เชียงใหม่
 7. ภูเก็ต
 8. พัทยา
 9. กระบี่

หมวดสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

 1. ไต้หวัน
 2. ฮ่องกง
 3. ญี่ปุ่น
 4. เวียดนาม
 5. มาเลเซีย
 6. สิงคโปร์
 7. เกาหลีใต้
 8. จีน
 9. ฝรั่งเศส

วิเคราะห์แนวโน้ม

จากผลลัพธ์ดังกล่าว พบว่า ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนไทย โดยกรุงเทพมหานครยังคงครองอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง ส่วนจังหวัดยอดฮิตอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ เช่น ชลบุรี หัวหิน ชะอำ กาญจนบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศยอดนิยม ยังคงเป็นประเทศในแถบเอเชีย เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเวียดนาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมในวัฒนธรรมเอเชียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่น่าสนใจบางประการจากผลการค้นหาในปีนี้ ได้แก่

 • เกาะกระดาน เป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่งได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้ โดยติดอันดับ 2 ของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
 • หัวหิน ชะอำ ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของคนไทย ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยติดอันดับ 4 ของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
 • กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์มากมาย ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปีนี้ โดยติดอันดับ 5 ของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ

จากผลลัพธ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า คนไทยยังคงให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เชื่อเลยว่าปี 2567 แนวโน้มน่าจะไม่ต่างจากนี้ไป

หากคุณสนใจจองรถเช่า เพื่อขับรถไปท่องเที่ยวตามจังหวัดและเมืองยอดฮิต สามารถสำรองรถเช่าล่วงหน้าได้ที่ rent connected