นโยบายการยกเลิก การจองรถเช่า กับ Rent Connected

cancellation policy of car rental
นโยบายการยกเลิกการจอง

นโยบายการยกเลิก การจองรถเช่าเป็นอย่างไร?
การยกเลิกมักจะเกิดที่ 2 กรณีนี้

  1. กรณียกเลิกการจอง

การยกเลิกการจอง รถเช่าที่ได้จองไปแล้ว โดยสวนใหญ่แล้ว บริษัทรถเช่า จะมีนโยบายการยกเลิก ดังนี้

  1. กรณีลูกค้ายกเลิกการจองมากกว่า 1 วัน ก่อนเวลารับรถ คุณจะได้รับคืนเงิน 100% ของยอดชำระ
  2. กรณีลูกค้ายกเลิกการจองน้อยกว่า 1 วัน ก่อนเวลารับรถ คุณจะได้รับคืนเงิน 0%
  3. กรณีลูกค้าไม่มารับรถ ณ วัน เวลา รับรถ โดยไม่ทำการแจ้งยกเลิกการจอง ภายในกำหนดเวลา ตามข้อ 1. หรือ ข้อ 2. ข้างต้น ไม่มีการคืนเงินที่ชำระแล้วทุกกรณี

ทั้งนี้ ในรถคันที่คุณจองอาจจะมีนโยบายที่ต่างออกไป ซึ่งจะมีระบุอยู่ใน “ข้อมูลสำคัญ” ของคันที่คุณจอง และในเอกสารการจอง ของคุณ

2. กรณีไม่แสดงตัว

นโยบายการยกเลิก เป็นดังนี้
‘ไม่แสดงตัว’ คือเมื่อคุณ:
ต้องการยกเลิก แต่ไม่ได้บอกเราก่อนที่การเช่ามีกำหนดที่จะเริ่มต้นหรือ
ไม่สามารถรับรถได้ตามเวลาที่แจ้งไว้
ไม่สามารถให้เอกสารที่จำเป็นเมื่อไปรับรถ
ไม่สามารถที่จะให้บัตรเครดิตในชื่อของผู้ขับหลักหรือเงินไม่เพียงพอค่ามัดจำในทุกกรณีเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับเงินคืน

บริษัทรถเช่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยรถให้กับลูกค้าที่มารับรถไม่ตรงเวลา ลูกค้าที่ไม่มีเอกสารการเช่ารถ และลูกค้าที่มีจำนวนเงินในบัตรเครดิตไม่เพียงพอเป็นค่ามัดจำรถ หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นลูกค้าสามารถยกเลิกการจองได้ แต่จะไม่ได้รับค่าเช่ารถคืน

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการยกเลิกการจอง สามารถติดต่อได้ที่ rentconnected.com หรือ โทร 0805495491 หรือศึกษา จากคลังข้อมูลของ Rent Connected

บทความเพิ่มเติมที่คุณควรรู้

รู้หรือไม่? กับเรื่องเช่ารถ…ที่น้อยคนจะรู้ – Part 1
รู้หรือไม่? กับเรื่องเช่ารถ…ที่น้อยคนจะรู้ – Part 2