จังหวัดไหนมีวัดมากที่สุด และวัดไหนเป็นที่นิยมในไทย

วัดพระแก้ว

วัดเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยมานานแล้ว และในปัจจุบันก็ยังเป็นสถานที่สำคัญที่คนไทยไปสักการะและปฏิบัติธรรม ในประเทศไทยมีจังหวัดที่มีวัดมากที่สุด 10 อันดับ ดังนี้

 1. นครราชสีมา – 1,443 วัด
 2. อุบลราชธานี – 1,339 วัด
 3. อุดรธานี – 1,179 วัด
 4. ร้อยเอ็ด – 1,154 วัด
 5. เชียงใหม่ – 1,094 วัด
 6. ขอนแก่น – 1,066 วัด
 7. เชียงราย – 858 วัด
 8. มหาสารคาม – 804 วัด
 9. หนองคาย – 798 วัด
 10. ศรีสะเกษ – 782 วัด

จังหวัดนครราชสีมามีวัดมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีวัดทั้งหมด 1,443 วัด คิดเป็นร้อยละ 4.94 ของจำนวนวัดทั้งหมดในประเทศไทย สาเหตุที่จังหวัดนครราชสีมามีวัดมาก เพราะเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมาก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีวัดเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

แต่ถ้าหาก เรียงลำดับจาก วัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย สามารถเรียงได้ดังนี้

วัดพระแก้ว
 • วัดพระแก้ว (กรุงเทพมหานคร)
 • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (กรุงเทพมหานคร)
 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพมหานคร)
 • วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (กรุงเทพมหานคร)
 • วัดพระปฐมเจดีย์ (นครปฐม)
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (เชียงใหม่)
 • วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร (ลำพูน)
 • วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (นครพนม)