พบกับ Rent Connected ใน Tourism Zone ในมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล”HACKaTHAILAND 2023”

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ดีอีเอส มุ่งมั่นผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล แต่ยังเน้นคุณภาพ และเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น แก่ประชาชน ให้สามารถต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

HACKaTHAILAND 2023

กระทรวงดีอีเอส จึงจัดมหกรรม HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY ขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ส.ค. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่ทันสมัย พร้อมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายและการดำเนินงานของกระทรวงที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลประเทศให้ยั่งยืน โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

HACKaTHAILAND 2023
HACKaTHAILAND 2023

งานนี้นำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ Edutainment และสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงเสวนาและการบรรยายพิเศษจากเหล่ากูรูแวดวงดิจิทัล และการประชันไอเดียดิจิทัลในหลายสาขา ประกอบด้วย 5 โซน คือ

  1. FUTURE ZONE: Showcase เทคโนโลยีใหม่ของโลกและ GENERATIVE AI STUDIO
  2. COMMERCE ZONE: รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการซื้อ-ขายในโลกยุคใหม่ พร้อมพบกับตลาดแห่งโลกอนาคตและ Big Data Platform ด้าน E-commerce
  3. TOURISM ZONE: กิจกรรม Digital Tourism Fair เชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เป็นเรื่องง่าย Rent Connected เองก็ได้อยู่ในงานนี้ ในส่วนของ toursim zone โดยมีการประชาสัมพันธ์ ทำกิจกรรมร่วมสนุก พร้อมโปรโมชั้น เช่ารถขับเอง ตลอดเดือนสิงหาคม 2566
  4. CONTENT ZONE: กิจกรรม Demo Day ของโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 3 และ ‘เกมไทย Showcase’
  5. WELL-BEING ZONE: แพลตฟอร์ม Health Link และการประชุมวิชาการ IBDAP

Rent Connected เป็นแพลตฟอร์มให้บริการจองรถเช่า จากผู้ให้บริการทั่วประเทศ