รวมประกันคุ้มครอง Covid-19 ทั้งแบบเสียเงิน และ ฟรี!

Corona Covid-19

ในตอนนี้ เชื้อไวรัสโคโรน่ากำลังระบาดอย่างรวดเร็ว สำหรับคนที่ประกอบอาชีพที่เสียงต่อ “Covid-19” หรือ โคโรน่า คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปิดกรมธรรม์มาดูว่าครอบคลุมหรือไม่ สำหรับ ประกาศของ คปภ ผู้ที่มีประกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ประกันการเดินทาง ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่มีการเพิ่มเติม ครอบคลุม และ เพิ่มผลประโยชน์อื่น ๆ เข้าไปในกรมธรรม์ แล้ว

สำหรับ ผู้ที่ยังไม่มีประกันสุขภาพ อื่น ๆ ตอนนี้มี บริษัทประกันทั้งหมด 4 แห่ง ที่เริ่มขาย ประกันคุ้มครองไวรัสโควิด-19 นี้แล้ว คือ
– สินทรัพย์ประกันภัย
– กรุงเทพประกันภัย
– ทิพยประกันภัย
– สินมั่นคงประกันภัย
โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นตั้งแต่ 99 บาท ไปจนถึง 850 บาท ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล และ กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ ไม่เท่ากัน

ประกันการเดินทาง ครอบคลุม ในเรื่องของการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่เดินทางต่างประเทศ ยังคงสามารถเข้ารับการรักษา หรือ เข้ารับการตรวจกรณี ไม่สบาย ตัวร้อน ไอ จาม หลังจากกลับมาจากต่างประเทศได้ เช่น Cigna สามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ภายใน 7 วันหลังจากกลับมาจากการเดินทางได้ทันที โดยสามารถเคลมค่ารักษาได้ภายในวงเงินของกรมธรรม์นั้น ๆ

สำหรับ ประกันสังคม ทางประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศว่า กรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลคู่สัญญาได้ 242 แห่ง ทั่วประเทศ ได้ฟรี !!
อ่านรายละเอียด >>> http://bitly.com/2w2WmPO

ประกันสังคมตรวจไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ฟรี

โดยในกรณีนี้ผู้ประกันตนหากมีอาการเจ็บป่วยรวมถึงสิทธิบัตรทอง 30 บาท และประกันชีวิตต่างๆ ตรวจรักษา ไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการที่จะเข้ารับการรักษาฟรีนั้นจะต้องมีข้อกำหนดดังนี้

  • หากเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและมีอากาศป่วยเท่านั้นและห้ามปกปิดข้อมูลเดินทาง เด็ดขาด ! โดยหากท่านมีอาการ ไอ มีไข้ มีน้ำมูก หายใจลำบาก เจ็บคอ เจ็บหรือหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่ท่านเลือก แพทย์จะตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาให้ฟรี และหากกรณีที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาท่านจะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  • กรณีไม่ไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลที่ท่านเลือก สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ หรือโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตามที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมได้ก่อน ท่านสามารถเบิกจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง โดยโทรไปแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมของท่านได้เลย
  • หากเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่มีอาการป่วย หากท่านต้องการตรวจจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง โดยท่านสามารถตรวจได้ที่ลิงค์นี้ : โรงพยาบาลที่รับตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

กรณี รับเงินทดแทน 50% จากเงินเดือน

สำหรับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย กรณีหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง (โดยคิดจากฐานไม่เกิน 15,000 บาท) นำส่งรายเดือน ไม่เกิน 365 วัน ใน 1 ปี

สอบถามข้อมูล สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ สำนักงานประกันสังคม โทร. 02 956 2498 สายด่วนเลข 1506