รวมสถานที่งดจัดงานสงกรานต์ 2563 ป้องกันและลดความเสี่ยง COVID-19

bangkok

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ 2563 ใกล้เข้ามาแล้ว และน่าจะเงียบลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลายฝ่ายจึงร่วมกันหาวิธีป้องกัน ภาครัฐจึงประกาศงดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ทบทวนก่อนจัดงานให้ดี เพราะหากยังดึงดันที่จะจัดงาน อาจเกิดการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างรุนแรงจนคาดไม่ถึง แต่มีที่ไหนประกาศยกเลิกจัดงานสงกรานต์ 2563 แล้วบ้างนั้น เรารวบรวมมาให้แล้ว

1. รุงเทพมหานคร งดจัดงานสงกรานต์ทุกพื้นที่

bangkok

กทม.งดจัดสงกรานต์กรุงเทพฯ เลี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19
งดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการแล้วทุกพื้นที่ในส่วนที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลอง ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อแห่ไปตามเส้นทางต่างๆ ให้ประชาชนสรงน้ำก็ถูกงดไปด้วย พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ยังไม่ได้ยกเลิกการจัดงาน ให้คิดให้รอบคอบ ถึงผลกระทบที่อาจจะตามมา และถ้าหากยังคงยืนยันที่จะจัดงานผู้จัดจะต้องเตรียมมาตรการป้องกันให้รัดกุม โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองผู้เข้าไปร่วมงาน

2. ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่นได้ตัดสินใจในการงดจัดกิจกรรมถนนข้าวเหนียว ในงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวประจำปี 2563 อย่างชัดเจนแล้ว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา หลายหน่วยงานได้กำหนดถึงมาตรการป้องกันในรุปแบบต่างๆอย่างเข้มงวด ซึ่งกิจกรรมถนนข้าวเหนียวทุกปีมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมกิจกรรมนับแสนคน มีเงินสะพัดที่สร้างรายได้ให้กับพื้นที่มากกว่า 200 ล้านบาท แต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นั้นบรรยากาศต่างๆ รวมทั้งการที่คนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกัน จึงอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคก็เป็นได้

3. มืองแสนสุข บางแสน จังหวัดชลบุรี

bangsan

เนื้อความจากเฟซบุก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข “เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ เนื่องจากสาเหตุการระบาดของไวรัส Covid-19 ในขณะนี้เทศบาลเมืองแสนสุขก็ประกาศงดการจัดงานประเพณี ก่อพระทราย วันไหลบางแสนประจำปี 2563 ในวันที่ 16-17 เมษายน 2563 เช่นกัน ส่วนการเล่นน้ำในช่วงประเพณีสงกรานต์ ทางเทศบาลขอความร่วมมือทุกท่านงดการเล่นสาดน้ำในทุกกรณี เนื่องจาก อาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสาดน้ำด้วย นอกจากนี้เทศบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้รถกระบะที่มีการบรรทุกน้ำเพื่อเล่นน้ำในช่วงวันหยุดสงกรานต์ เข้าสู่ถนนลงหาดบางแสน และ ถนนบางแสนล่างครับให้ถนนใช้สัญจรสำหรับรถทั่วไปและประชาชน โดยเฉพาะ ประชาชนที่ต้องการมาใช้บริการที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนถนนขัาวหลาม ละ ถนนสุขุมวิท และ ถนนอื่นๆ เปิดให้รถทุกประเภทได้ใช้ตามปกติ”

4. เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

เมืองพัทยาได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งดจัดกิจกรรมวันไหลเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน และงดกิจกรรมต่างๆ บริเวณถนนสายชายหาด รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านบริเวณลานโพธิ์นาเกลือ อาทิ การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก มวยทะเล และการแข่งขันปีนเสาน้ำมัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวงดการเล่นสาดน้ำในทุกกรณี เนื่องจาก อาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสาดน้ำด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในส่วนของการทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรืองานกองข้าวที่ชาวชุมชนเคยจัดกันมาแต่ดั้งเดิมนั้น ก็สามารถทำได้ตามปกติภายในศาสนสถานใกล้บ้าน

5. ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ศรีสัชฯ

ยกเลิกการจัดงานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัยและงานสักการะพระยาลิไท ประจำปี 2563 วันที่ 8-12 เมษายน 2563 รวมถึงกิจกรรมภายในงาน การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ธิดาพระยาลิไท ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 จังหวัดสุโขทัย

6. เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ป่าตอง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทำให้เทศบาลเมืองป่าตองตระหนักถึงความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เทศบาลเมืองป่าตองจึงขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
     1.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        – งานสมโภชราชปาทานุสรณ์ (ยกเว้นพิธีการทางศาสนา)
        – งานวันสงกรานต์
     2. โครงการค่ายซัมเมอร์แคมป์
     3. โครงการแข่งกีฬาภายในสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง เกมส์ ครั้งที่ 1
     4. งานท่องเที่ยววิถีไทย ชุมชนหาดป่าตอง-ชุมชนบ้านโคกมะขาม

7. พิษณุโลก

พิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลกแจ้งยกเลิกการจัดโครงการและกิจกรรมของเทศบาลนครพิษณุโลกจำนวน 6 โครงการ โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
     1. โครงการแสงธรรมส่องทาง ประจำปี 2563 และพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2563
     2. โครงการสามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -3 เมษายน 2563
     3. กิจกรรมอมรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563
     4. โครงการมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2563
     5. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563
     6. โครงการถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

8. ถนนต้นสน จังหวัดนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐมก็มการประกาศขอยกเลิกการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 และ 16 เมษายน 2563 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

9. ลานหน้าช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้บอกกล่าวผ่านเฟซบุกลุงเนวิน ว่า “ปีนี้งดจัดสงกรานต์ ช่วยป้องกัน covid-19 ควบคุมโรคระบาด รับผิดชอบต่อสังคม เริ่มต้นที่ตัวเราทุกคน” ซึ่งในทุกปีจะมีการจัดงานสงกรานต์บริเวณลานหน้าช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ในปีนี้ก็ต้องงดไปจากสถานการณ์สุ่มเสี่ยงที่เกิดขึ้น

10. จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สั่งการให้ หน่วยงานราชการทุกหน่วยในจังหวัดเพชรบูรณ์ งดอบรม หรือให้เลื่อนการอบรม ส่วนงานอบรมที่ไม่สามารถงดได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้เข้าร่วมการอบรมนั้นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยงดการจัดกิจกรรม ส่วนกิจกรรมที่ไม่สามารถงดได้ให้เลื่อนไปก่อน โดยหากกิจกรรมใดมีจำนวนเกิน 50 คนขึ้นไปก็ควรที่จะงดกิจกรรมนั้นๆ และผู้ว่าฯ กล่าวว่า “ปีนี้ห้ามไม่ให้มีการจัดงานสงกรานต์ทุกที่ ยกเลิกการจัดงานสงกรานต์ทั้งหมด เพราะสงกรานต์นี้มันน้ำนะ น้ำนี้เป็นตัวแพร่เชื้อเลย” ฉะนั้นปีนี้จึงไม่มีการรดน้ำดำหัว รวมทั้งมีการงดสรงน้ำพระในทุกๆวัดอีกด้วย

11. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สงขลา

เทศบาลนครหาดใหญ่ ยกเลิกการจัดงานประเพณีสงกรานต์และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2563 บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนธรรมนูญวิถี และพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาล จังหวัดสงขลา ที่จะช่วยลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับสาธารณชนในวงกว้างจากเหตุโรคระบาดดังกล่าว 

12. จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

แม้ว่านายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จะแจ้งว่าปีนี้ไม่มีการงดการจัดงานสงกรานต์ แต่จะงดขบวนแห่ทุกประเภท รวมทั้งขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์รอบเมือง และไม่ให้มีการเล่นสาดน้ำรอบคูเมือง คงไว้แค่กิจกรรมสืบสานประเพณีเพื่อสร้างบรรยากาศ ยังคงมีการตกแต่งเมืองบริเวณถนนท่าแพและรอบคูเมือง สำหรับกิจกรรมที่บริเวณลานประตูท่าแพและลานพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นั้นจะยังคงมีการจัดกิจกรรมอยู่เพียงเพื่อให้เกิดบรรยากาศของเทศกาลงานประเพณีสงกรานต์เท่านั้น ได้แก่ การสรงน้ำพระ การก่อเจดีย์ทราย และนิทรรศการปีใหม่เมือง ขณะที่ในส่วนของกิจกรรมที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนั้น ในวันที่ 11 เม.ย. 63 จะมีการจัดงานสมโภชพระพุทธสิหิงค์ และในวันที่ 13 เม.ย. 63 จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดพระสิงห์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันสรงน้ำพระตามประเพณี แต่จะไม่มีการจัดขบวนอัญเชิญเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ก็ประกาศงดการจัดกิจกรรม “Splash Party 2020” ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 และศูนย์การค้ากาดสวนแก้วก็ได้มีประกาศงดการจัดงานสงกรานต์ “ม่วนกั๋นหน้ากาด 2020” วันที่ 13-15 เมษายนแล้วเช่นกันเน้อ 

แม้จะเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ไม่สนุกสนานจุใจเท่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะมีการงดเล่นสาดน้ำในหลายพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยง  แต่เพื่อนๆก็ยังสามารถสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยได้ ด้วยการทำกิจกรรมภายในครอบครัว เช่น การทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ภายในครอบครัว พบปะสังสรรค์ในหมู่ญาติพี่น้อง โดยพยายามเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ชุกชุมและพื้นที่เสี่ยงต่างๆ หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง
 

Credit: bangkokbiznews.com , khonkaenlink.info , facebook ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม , 77kaoded.com , facebook เรารักพัทยา , facebook เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย , facebook ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองป่าตอง , facebook งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครพิษณุโลก , facebook งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม , facebook ลุงเนวิน , facebook ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์ , ThanSettakij.com  , MAYA Chiang Mai , ReviewChiangmai.com , CM108.com