กดรับสิทธิ์ฟรี! ประกันภัย Covid-19 เราขอมอบความห่วงใย

กดรับสิทธิ์ฟรี! ประกันภัย Covid-19 เราขอมอบความห่วงใย [รับสิทธิ์ภายใน 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น]>> https://forms.gle/pXUJVisYYTjoF83H9

ไม่ว่าคุณจะเช่ารถกับ rent conneced หรือไม่ คุณสามารถกดรับสิทธิ์ฟรี! ประกันภัย Covid-19 เราขอมอบความห่วงใย จากเราได้

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
2. เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 16.30 น. และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
3. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
4. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
5. สำหรับผู้รับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น
6. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เป็นลูกค้า RentConnected
7. ยืนยันการรับสิทธิ์ โดยพิมพ์ “RC” ส่งมาที่ Line Official Account Dhipaya Insurance (@dhi) เท่านั้น

จองง่ายและฟรี ที่ rentconnected.com
🚗 รับและคืนต่างที่ได้ ไม่มีจำนวนวันเช่าขั้นต่ำ
✈️ ครบ 30 สนามบิน มีบริการส่งตามเงื่อนไข
🛡️ ฟรีประกันภัยการเดินทาง จาก ทิพยประกันภัย
💳 ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ สูงสุด 10 เดือน
❌เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก ฟรี
🧾ออกใบเสร็จ ใบกำกับเต็มรูปแบบได้