Blog เช่ารถ l Rent Connected

เช่ารถได้ง่ายกว่า กับ Rent Connected

Updated Stories

Hertz Corporation อเมริกา เตรียมขอเข้าแผนพิทักษ์การล้มละลาย

จากกรณีข่าวที่ว่า Hertz Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการเตรียมขอเข้าแผนพิทักษ์การล้มละลาย
บริษัท พารากอน คาร์เรนทัล จำกัด (เฮิร์ซ ประเทศไทย) ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้

เฮิร์ซ ประเทศไทยเป็นผู้ได้รับอนุญาต (License) ให้ประกอบธุรกิจรถเช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงบริการรถเช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ Hertz ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี

ปัจจุบันเป็นการทำธุรกิจภายใต้สัญญาฉบับที่ 4 ซึ่งมีอายุสัญญาถึงปี พ.ศ. 2571 ภายใต้การลงทุนและการบริหารของกลุ่มตระกูลพานิชชีวะ ไม่ได้เกี่ยวโยงทางการเงินกับ Hertz Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา การลงทุนทำธุรกิจ เฮิร์ซ ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 210 ล้านบาท โดยตลอดการดำเนินธุรกิจรถเช่าภายใต้แบรนด์ Hertz ในประเทศไทยนั้น ธุรกิจเจริญเติบโตและมีผลประกอบการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ Thrifty และ Dollar เพิ่มเติมรวมถึงสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจไปถึงพม่าและลาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 

ปัจจุบัน เฮิร์ซ ประเทศไทย มีสัดส่วนธุรกิจเช่าระยะสั้น 50% และรถเช่าระยะยาว 50% โดยมีเพียงธุรกิจรถเช่าระยะสั้นเท่านั้น ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 เช่นเดียวกับผู้ให้บริการรถเช่าตามสนามบินในประเทศไทย ทั้งนี้ เฮิร์ซ ประเทศไทย ได้ประเมินและเตรียมตัวรับสถานการณ์มาตั้งแต่ต้นเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทำให้เรามีความพร้อมทั้งสถานภาพทางการเงินที่แข็งแรงและพร้อมดำเนินธุรกิจรถเช่าในประเทศไทยต่อไปโดยในอนาคตอันใกล้นี้ ลูกค้าจะได้รับบริการและประสบการณ์ใหม่ในการเช่ารถยนต์ ผ่าน Smart Phone เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจรถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *