ครม. เห็นชอบโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

ครม. เห็นชอบโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3

✅ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์
✅E-Voucher 600 บาท/วัน เท่ากันทุกวัน
✅จองล่วงหน้า 7 วัน
✅เข้าพักจังหวัดภูมิลำเนาตัวเองไม่ได้
✅เริ่มโครงการเดือนพค. – 31 สค. 64

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

ครม. เคาะ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 พร้อมขยายสิทธิให้อีก 2,000,000 สิทธิ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้แก่ โครงการทัวร์เที่ยวไทย วงเงิน 5 พันล้านบาท จำนวน 1 ล้านสิทธิ และ โครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 โดยขยายสิทธิเพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ พร้อมทั้งปรับเงื่อนไขให้มีวงเงิน e-Voucher ราคาเดียวคือ 600 บาท จากเดิมกำหนด 2 อัตรา คือ วันธรรมดา 900 บาท วันหยุด 600 บาท และให้ใช้เฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น นอกจากนี้ ทั้ง 2 โครงการได้เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อการป้องกันการทุจริต โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน พ.ค.- ส.ค.64

ข่าวว่า เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จะเริ่มเปิดจอง 7 พค. นี้นะครับ หมายความว่าเริ่มเข้าพักได้วันที่ 14 พค. เป็นต้นไป