โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เริ่มวันไหน

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

โครงการเราเที่ยวกันเฟส 5 เริ่ม 7 มีนาคม – 30 เมษายน 2566คนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 -4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปนเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค 66 – 26 เม.ย.66

สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ส่วนขยาย ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 66 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

* ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิหมายเหตุ : ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 -4 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ จะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ

ที่มา : https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com/