แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ Thailand Connex at Korat

thailand connex at korat
Thailand Connex at Korat

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้อง โคราช 1-2 โรงแรมเซ็นทารา โคราช นครราชสีมา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมสัมนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วย Smart Tourism และการออกบูธของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 ราย

ผู้เข้าร่วมงานสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด สนับสนุนการตลาด รวมถึงจัดเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ในงานนี้ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ส่วนลดและโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการตลาดของผู้ประกอบการภาคอีสาน งานนี้ช่วยสร้างความตื่นตัวของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจหรือติดตามข่าวสาร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX

rent connected at thailand connex
thailand connex event at korat

Rent Connected ได้เข้าร่วมงาน ThailandCONNEX ที่จัดขึ้นในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 เพื่อเสนอแพลตฟอร์มด้านการเช่ารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยได้มีโอกาสการพบปะกับผู้ประกอบการรถเช่าในพื้นที่นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง บางราย เพิ่อต่อยอด ส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจรถเช่า ในนครราชสีมา และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง rent connected ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอีเว้นต์ที่เชียงใหม่ เช่นกัน

#ThailandCONNEX #TravelTECH #ThailandToursim #TRAViZGO #TRAViZGOTECH #depa

#แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ #NATIONALDIGITALTOURISMPLATFORM #DigitalTourismBusinessMatching