แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ Thailand Connex

thaiand connex
Thailand Connex

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือ ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้อง นิมนาม 1 ชั้น 5 นิมมานคอนเวนชั่นเซนเตอร์

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมสัมนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วย Smart Tourism และการออกบูธของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 ราย โดยมีคุณกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยเป็นวิทยากร

ผู้เข้าร่วมงานสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด สนับสนุนการตลาด รวมถึงจัดเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ในงานนี้ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ส่วนลดและโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการตลาดของผู้ประกอบการภาคเหนือ งานนี้ช่วยสร้างความตื่นตัวของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจหรือติดตามข่าวสาร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX

Rent connected x thailand connex

Rent Connected ได้เข้าร่วมงาน ThailandCONNEX ที่จัดขึ้นในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 เพื่อเสนอแพลตฟอร์มด้านการเช่ารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยได้มีโอกาสการพบปะกับผู้ประกอบการรถเช่าในพื้นที่เชียงใหม่ บางราย เพิ่อต่อยอด ส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจรถเช่า ในเชียงใหม่ และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน

#ThailandCONNEX #TravelTECH #ThailandToursim #TRAViZGO #TRAViZGOTECH #depa

#แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ #NATIONALDIGITALTOURISMPLATFORM #DigitalTourismBusinessMatching