ประวัติ สวนสัตว์เชียงใหม่

panda chiang mai

สวนสัตว์เชียงใหม่

นายฮาโรลด์ ได้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนเชิงดอยสุเทพประมาณ 60 ไร่ เพื่อสร้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดบริการให้เข้าชมตั้งแต่วันจักรี 6 เมษายน พ.ศ. 2500 จนกระทั่งโอนเข้าสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2520 โดยมีการขยายพื้นที่จากเดิมประมาณ 60 ไร่เป็น 130 ไร่ สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้และคณะรัฐมนตรีให้ขยายพื้นที่บริเวณเชิงดอยสุเทพเพิ่มเติมอีกประมาณ 500 ไร่ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และยังเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาในสมัยพญาสามฝั่งแก่น กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย

สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ และมีสัตว์ประมาณ 400 ชนิด โดยสัตว์ที่นำเข้ามาไว้ในสวนสัตว์นี้มีทั้งสัตว์ไทยและสัตว์ต่างประเทศ

สวนสัตว์เชียงใหม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาเยือน มีรถรับส่งจากตัวเมืองเชียงใหม่สู่สวนสัตว์ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสัตว์วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่มาเยือนสวนสัตว์

สำหรับค่าเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ มีค่าเบื้องต้นที่ 100 บาท สำหรับผู้ใหญ่และ 50 บาท สำหรับเด็ก โดยค่าเข้าชมนี้ยังไม่รวมค่าเข้าชมสวนสัตว์ในกลุ่มพิเศษ อย่างเช่น สัตว์เสี่ยงโชค และสัตว์ป่า

ในสวนสัตว์เชียงใหม่นี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การเลี้ยงสัตว์ การจัดกิจกรรมและการแสดงสัตว์ ทำให้เด็กๆที่มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำ

สรุปได้ว่า สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆ และผู้ที่รักการเข้าชมสัตว์