อาชีพหลัก ของแต่ละจังหวัด เน้นทำอะไร มาเช็คดูกัน

อาชีพหลัก ของแต่ละจังหวัด เช่น ร้อยเอ็ด ทำการเกษตร ระยอง ทำการประมง การเกษตร และท่องเที่ยว เชียงใหม่ ทำเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว อาชีพหลักของจังหวัดที่เหลือ มีอะไรบ้าง มาดูกัน

 1. กระบี่: การท่องเที่ยว, การประมง
 2. กรุงเทพมหานคร: การบริการ, การค้าขาย, อุตสาหกรรม
 3. กาญจนบุรี: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 4. กาฬสินธุ์: เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
 5. กำแพงเพชร: เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมแปรรูป
 6. ขอนแก่น: เกษตรกรรม, การศึกษา, การค้าขาย
 7. จันทบุรี: การเกษตร (ผลไม้), การประมง
 8. ฉะเชิงเทรา: เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม
 9. ชลบุรี: การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรม
 10. ชัยนาท: เกษตรกรรม
 11. ชัยภูมิ: เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
 12. ชุมพร: การประมง, การเกษตร
 13. เชียงราย: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 14. เชียงใหม่: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 15. ตรัง: การประมง, การท่องเที่ยว
 16. ตราด: การประมง, การท่องเที่ยว
 17. ตาก: เกษตรกรรม, การค้าชายแดน
 18. นครนายก: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 19. นครปฐม: เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม
 20. นครพนม: เกษตรกรรม, การค้าชายแดน
 21. นครราชสีมา: เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, การค้าขาย
 22. นครศรีธรรมราช: การประมง, การเกษตร
 23. นครสวรรค์: เกษตรกรรม, การค้าขาย
 24. นนทบุรี: การบริการ, การค้าขาย
 25. นราธิวาส: การประมง, การเกษตร
 26. น่าน: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 27. บึงกาฬ: เกษตรกรรม, การค้าชายแดน
 28. บุรีรัมย์: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 29. ปทุมธานี: เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม
 30. ประจวบคีรีขันธ์: การประมง, การท่องเที่ยว
 31. ปราจีนบุรี: เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม
 32. ปัตตานี: การประมง, การเกษตร
 33. พระนครศรีอยุธยา: เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม
 34. พะเยา: เกษตรกรรม, การประมง
 35. พังงา: การประมง, การท่องเที่ยว
 36. พัทลุง: การเกษตร, การประมง
 37. พิจิตร: เกษตรกรรม
 38. พิษณุโลก: เกษตรกรรม, การค้าขาย
 39. เพชรบุรี: การประมง, การท่องเที่ยว
 40. เพชรบูรณ์: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 41. แพร่: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 42. ภูเก็ต: การท่องเที่ยว, การบริการ
 43. มหาสารคาม: เกษตรกรรม, การศึกษา
 44. มุกดาหาร: เกษตรกรรม, การค้าชายแดน
 45. แม่ฮ่องสอน: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 46. ยโสธร: เกษตรกรรม
 47. ยะลา: การประมง, การเกษตร
 48. ร้อยเอ็ด: เกษตรกรรม
 49. ระนอง: การประมง, การท่องเที่ยว
 50. ระยอง: การประมง, การเกษตร, การท่องเที่ยว
 51. ราชบุรี: เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม
 52. ลพบุรี: เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม
 53. ลำปาง: เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม
 54. ลำพูน: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 55. เลย: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 56. ศรีสะเกษ: เกษตรกรรม
 57. สกลนคร: เกษตรกรรม, การศึกษา
 58. สงขลา: การประมง, การค้าขาย
 59. สตูล: การประมง, การท่องเที่ยว
 60. สมุทรปราการ: อุตสาหกรรม, การประมง
 61. สมุทรสงคราม: การประมง, การเกษตร
 62. สมุทรสาคร: การประมง, อุตสาหกรรม
 63. สระบุรี: อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม
 64. สระแก้ว: เกษตรกรรม, การค้าชายแดน
 65. สิงห์บุรี: เกษตรกรรม
 66. สุพรรณบุรี: เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม
 67. สุราษฎร์ธานี: การประมง, การเกษตร
 68. สุรินทร์: เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
 69. สุโขทัย: เกษตรกรรม, การท่องเที่ยว
 70. หนองคาย: เกษตรกรรม, การค้าชายแดน
 71. หนองบัวลำภู: เกษตรกรรม
 72. อ่างทอง: เกษตรกรรม, การค้าขาย
 73. อำนาจเจริญ: เกษตรกรรม
 74. อุดรธานี: เกษตรกรรม, การค้าขาย
 75. อุตรดิตถ์: เกษตรกรรม
 76. อุทัยธานี: เกษตรกรรม
 77. อุบลราชธานี: เกษตรกรรม, การค้าขาย