อัปเดตวันหยุด 2563 ล่าสุด เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม

มา อัปเดตวันหยุด 2563 กันหน่อยว่าช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2563 คือ ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม มีวันหยุดยาวกี่วันกันบ้าง

เดือนตุลาคม 2563
อังคารที่ 13 – วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง รัชกาลที่ 9) [ไม่ถือเป็นวันหยุดยาว แต่บางคนอาจจะลาเพิ่มในวันจันทร์ที่ 12 ซึ่งจะทำให้ได้หยุด 4 วัน คือ 10-13 ตุลาคม 2563]
ศุกร์ที่ 23 – วันปิยมหาราช [เป็นวันหยุดยาว 3 วัน คือ 23-25 ตุลาคม 2563]


เดือนพฤศจิกายน 2563
พฤหัสบดีที่ 19 และ ศุกร์ที่ 20 – รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ [เป็นวันหยุดยาว 4 วัน คือ 19-22 พฤศจิกายน 2563]


เดือนธันวาคม 2563
วันเสาร์ที่ 5 – วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 7 – วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ [เป็นวันหยุดยาว 3 วัน คือ 5-7 ธันวาคม 2563]
วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 11 – รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติในวันจันทร์ที่ 7 [เป็นวันหยุดยาว 4 วัน คือ 10-13 ธันวาคม 2563]
วันพฤหัสบดีที่ 31 – วันสิ้นปี