ท่องเที่ยวทั่วไทย ห่างไกล Covid-19

หากจะ ท่องเที่ยว กับ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อหลายหมื่นคน แน่นอนว่ากระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ขอให้คนไทยมั่นใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เชิญชวนออกมา ท่องเที่ยวทั่วไทย ท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังตัวเองด้วย

โดยมีแนวคิด ท่องเที่ยวทั่วไทยห่างไกล โควิด-19 คือ ขณะนี้เป็นโอกาสดีสำหรับการท่องเที่ยวเมืองรอง, มองหาแหล่งธรรมชาติสายลมแสงแดด, วิ่ง ว่าย พาย ปั่น ออกกำลังกายได้ภูมิคุ้มกัน, เที่ยวสบายๆชายหาด อากาศสดใส ห่างไกลความเสี่ยง, หลบเลี่ยงแหล่งท่องเที่ยวแออัด, จัดกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน, สวรรค์ของการขับรถเที่ยว มั่นใจไปด้วยกัน, เพลิดเพลินอาหารถิ่น กินร้อนๆใช้ช้อนกลาง, ล้างมือให้เป็นนิสัย จะเที่ยวไหนก็ไร้กังวล, เที่ยวเมืองไทย ช่วยเมืองไทยปลอดภัยไร้กังวล

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ททท.ได้วางแนวทาง 10 ข้อในการเผยแพร่ให้การออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและรู้ถึงหลักปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุข โดยมีข้อแนะนำในการเดินทาง ดังนี้ 

10 ข้อ ท่องเที่ยวทั่วไทย ห่างไกล COVID-19″ มาฝากเพื่อนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการปฏิบัติตัวในช่วงนี้

1.เป็นโอกาสดีสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง 

2.มองหาแหล่งธรรมชาติสายลมแสงแดด

3.วิ่งไหว้พายปั่นออกกำลังกายได้ภูมิคุ้มกัน 

4.เที่ยวสบายชายหาดอากาศสดใสห่างไกลความเสี่ยง

5.เลี่ยงแหล่งท่องเที่ยวแออัด

6.จัดกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

7.สวรรค์ของการขับรถเที่ยวมั่นใจไปด้วยกัน 

8.เพลิดเพลินอาหารถิ่นกินร้อนใช้ช้อนกลาง

9.ล้างมือให้เป็นนิสัยเที่ยวไหนก็ไร้กังวล 

และ 10. เที่ยวเมืองไทยช่วยเมืองไทยปลอดภัยไร้กังวล

ทั้งนี้ ก่อนการเดินทางทุกครั้ง ควรตรวจสอบและหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของพื้นที่ที่เราจะไป เพื่อเตรียมพร้อมรับมือด้วย

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
Call Center: 1672
IG: 1672travelbuddy
Twitter: tat1672